ฉนวนกันความร้อน ราคา, ฉนวนโฟมชนิดพ่น, โฟมกันร้อน,P.U.FOAM,ฉนวนกันความร้อน,พี.ยู.โฟม กันความร้อนหลังคา ดาดฟ้า กันเสียง,Pu Foam, ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันเสียง,ฉนวนโฟม, โฟม PU, Pu Foam, Pu Foam Phuket, พ่นโฟมกันความร้อน, โฟมกันเสียง, พ่นฉนวนกันความร้อน, พียู โฟม,รับพ่นโฟม,พ่นโฟม ภูเก็ต, พ่นโฟมกระบี่, พ่นโฟมพังงา, พ่นโฟมกระบี่,พ่นโฟมภาคใต้,บริษัทพ่นโฟมภาคใต้,โฟมคุณภาพ

ตารางการเปรียบเทียบคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน

  หน้า ๕   3 มิ.ย 2563    2,699 ครั้ง
สนใจพ่นฉนวน ติดต่อ โทร. 08-4848 4949
Line ID : @095jfocc      

 
         
ตารางการเปรียบเทียบคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อน
W / MC o Polyurethane Foam (PU) Polyethylene Foam (PE) Cellulose (กระดาษ)
K - Factor 0.017 0.03 0.032
R - Value 1.494 0.847 0.794
U - Value 0.6693 1.1811 1.2598
   
  Kcal / M Hr Co Polyurethane Foam (PU) Polyethylene Foam (PE) Cellulose (กระดาษ)  
K - Factor 0.0146 0.0258 0.0275
R - Value 1.738 0.985 0.923
U - Value 0.5755 1.0156 1.0833
   
  BTU / Ft Hr Fo   Polyurethane Foam (PU) Polyethylene Foam (PE) Cellulose (กระดาษ)   
K - Factor 0.0098 0.0173 0.0185
R - Value 7.296 4.8083 4.5078
U - Value 0.1179 0.208 0.2218
         
 BTU in / Ft2Hr Fo   Polyurethane Foam (PU) Polyethylene Foam (PE) Cellulose (กระดาษ)  
K - Factor 0.1179 0.208 0.2218
R - Value 0.7071 0.4007 0.3757
U - Value 1.4142 2.4957 0.662
         
  Conversion Of Thermal Conductivity Unit ( K - Factor)
1 Kcal / M Hr C0 = 1.163 W / MC0    
1 Kcal / M Hr C0 = 0.6719 BTU / Ft Hr Fo    
BTU / Ft Hr F0 = 0.5777 BTU / Ft Hr Fo    
BTU / Ft Hr F0 = 6.9324 BTU in. / Ft2Hr Fo  
Comment on Facebook