ฉนวนกันความร้อน ราคา, ฉนวนโฟมชนิดพ่น, โฟมกันร้อน,P.U.FOAM,ฉนวนกันความร้อน,พี.ยู.โฟม กันความร้อนหลังคา ดาดฟ้า กันเสียง,Pu Foam, ฉนวนกันความร้อน,ฉนวนกันเสียง,ฉนวนโฟม, โฟม PU, Pu Foam, Pu Foam Phuket, พ่นโฟมกันความร้อน, โฟมกันเสียง, พ่นฉนวนกันความร้อน, พียู โฟม,รับพ่นโฟม,พ่นโฟม ภูเก็ต, พ่นโฟมกระบี่, พ่นโฟมพังงา, พ่นโฟมกระบี่,พ่นโฟมภาคใต้,บริษัทพ่นโฟมภาคใต้,โฟมคุณภาพ

ความหมายของฉนวนกันความร้อน

  หน้า ๑   17 พ.ค 2557    6,943 ครั้ง
ความหมายของฉนวนกันความร้อน
ฉนวนความร้อนมีความหมายเดียวกันกับฉนวนกันความร้อน   เพียงแต่บาง ท่านก็เรียกสั้นๆว่าฉนวนความร้อน ซึ่งก็คือฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อนนั่นเอง
 
เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดภาวะความร้อนและการใช้เพื่ออนุรักษ์ พลังงานและการประหยัดพลังงาน  อากาศร้อนอบอ้าวภายในอาคารบ้านเรือนหรือโรงงาน จำเป็นที่ผู้อยู่อาศัยต้องป้องกันและต่อสู้เพื่อลดภาวะความร้อน หรือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับรักษาอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในห้องให้อยู่ในสภาพอากาศที่ เหมาะสมเมื่ออุณหภูมิภายในห้องร้อน สูงขึ้นความร้อนจะถูกดึงออกมาเพื่อให้อุณหภูมิลดลง เรียกว่าการทำความเย็น เครื่องมือที่ใช้ควบคุมหรือปรับอุณหภูมิ ภายในอาคาร บ้านเรือน หรือโรงงาน ให้มีภาวะอากาศอยู่อย่างสบาย ก็คือเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์ (Air Condition)ดังนั้นเครื่องปรับอากาศจึงเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมาก
 
การใช้เครื่องปรับอากาศจำเป็นต้องแลกกับค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างสูงเหมือนกันหลักการทำงาน ของเครื่องปรับอากาศคือ ดูดซับความร้อนออกจากห้อง ยิ่งห้องที่มีอุณหภูมิสูง เครื่องปรับอากาศก็ยิ่งทำงานหนักขึ้นและยิ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก ยิ่งขึ้น การใช้วัสดุประเภทฉนวนกันความร้อน เป็นวิถีทางหนึ่งในการลดความสูญเสียพลังงานที่ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากสามารถช่วยลดพลังงานความร้อน และรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการ ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมบนโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น  ทำให้อาคารและที่พักอาศัยโดยทั่วไปมีการติดตั้งฉนวนความร้อนเพื่อควบคุม อุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ลักษณะของฉนวนความร้อนมีหลายลักษณะ เช่น เป็นม้วน, เป็นแผ่น, เป็นฝอย เป็นต้น
ฉนวนกันความร้อนมีคุณสมบัติเป็นวัสดุที่ป้องกันการส่งผ่านพลังงานความร้อนจาก ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ฉนวนความร้อนที่ดีจะต้องเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ภายในวัสดุประกอบด้วยฟองอากาศเล็กๆ เป็นจำนวนมาก ฟองอากาศดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษ คือเป็นตัวต้านทานการนำความร้อนโดยการกักเก็บพลังงานความร้อนที่ไหลผ่าน  ไว้ภายในทำให้ไม่เกิดการส่งผ่านพลังงานความร้อน 
ความหมายของฉนวนกันความร้อน
การป้องกันการส่งผ่านพลังงานความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในโดยวิธีนี้ ส่งผลให้อุณหภูมิภายในอาคารและที่พักอาศัยลดลง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการเปิดเครื่องปรับ อากาศ หากความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารมาก จะทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานมาก พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต้องมากขึ้นด้วย    เมื่อมีการติดตั้งฉนวนความร้อน ทำให้ อุณหภูมิภายในอาคารและที่พักอาศัยลดลงเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานน้อยลง เป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกทาง
 
ฉนวนความร้อนในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายชนิด เช่น ฉนวนใยแก้ว (Fiber glass),ฉนวนเยื่อกระดาษ (Cellulose), ยิบซั่มบอร์ด, แผ่นสะท้อนความร้อน (Aluminium foil), ยิบซั่มบอร์ดรวมกับแผ่นสะท้อนความร้อน, เซรามิกเคลือบผิว, ฉนวนโฟมพอลิยูรีเทน (Polyurethane foam)ฉนวนโฟมพอลิเอทิลีน (Polyethylene foam)ฉนวนโฟมพอลิสไตรีน (Polystyrene foam) เป็นต้น  


 

สนใจพ่นฉนวน ติดต่อ โทร. 08-4848 4949
Line ID : @095jfocc

 

ที่มาจาก www.pufoam.co.th

Comment on Facebook