Pu Foam, ฉนวนกันความร้อน, ฉนวนกันเสียง, ฉนวนโฟม, โฟม PU, Pu Foam, Pu Foam Phuket, พ่นโฟมกันความร้อน, โำฟมกันเสียง, พ่นฉนวนกันความร้อน, พียู โฟม

Pu Foam
     
 
  หน้าแรก สินค้าของเรา ลูกค้าของเรา เกี่ยวกับเรา ติดต่อบริษัท สอบถาม โทร. 084-848-4949  
 
     

 

 

 
           
   
           
   
           
     
         
     

บริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด จำหน่าย ติดตั้ง รับฉีด พ่น ฉนวนกันความร้อน-เย็น โพรี่ยูริเทนโฟม พี.ยู.โฟม PU Foam โฟมกันความร้อน โดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์ มีบริการด้านสำรวจฉนวนที่ท่านติดตั้งอยู่แล้ว และยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฉนวนที่ท่านติดตั้งอยู่โดยไม่คิดมูลค่า เรามีทีมงานชำนาญการ ติดตั้ง พ่น ฉนวนกันความร้อน กันความเย็น กันเสียง สำหรับหลังคาโรงงาน หลังคาบ้าน ห้องเย็น เราเป็นผู้แทนจำหน่ายฉนวนกันความร้อน พร้อมบริการพ่นฉนวนกันความร้อน ฉนวนกันเสียง ฉนวนกันสนิม ติดตั้งโฟมกันความร้อน กันรั่ว กันซึม ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม งานพ่นฉนวนกันความร้อน หรือพ่นโฟมกันความร้อน พ่นพียูโฟม PU Foam หลังคาป้องกันหลังคาร้อน สำหรับ บ้าน โรงงาน อาคาร ทั่วประเทศโดย มืออาชีพในการ ติดตั้ง พ่น ฉนวนกันความร้อน โฟมกันร้อน โพลียูรีเทนโฟม พียูโฟม PU Foam

ความหมายของฉนวนกันความร้อน

ฉนวนความร้อนมีความหมายเดียวกันกับฉนวนกันความร้อน เพียงแต่บาง ท่านก็เรียกสั้นๆว่าฉนวนความร้อน ซึ่งก็คือฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อนนั่นเอง

เป็นนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อลดภาวะความร้อนและการใช้เพื่ออนุรักษ์ พลังงานและการประหยัดพลังงาน อากาศร้อนอบอ้าวภายในอาคารบ้านเรือนหรือโรงงาน จำเป็นที่ผู้อยู่อาศัยต้องป้องกันและต่อสู้เพื่อลดภาวะความร้อน หรือใช้เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับรักษาอุณหภูมิและความชื้นของอากาศในห้องให้อยู่ในสภาพอากาศที่ เหมาะสมเมื่ออุณหภูมิภายในห้องร้อน สูงขึ้นความร้อนจะถูกดึงออกมาเพื่อให้อุณหภูมิลดลง เรียกว่าการทำความเย็น เครื่องมือที่ใช้ควบคุมหรือปรับอุณหภูมิ ภายในอาคาร บ้านเรือน หรือโรงงาน ให้มีภาวะอากาศอยู่อย่างสบาย ก็คือเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์ (Air Condition) ดังนั้นเครื่องปรับอากาศจึงเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างมาก

การใช้เครื่องปรับอากาศจำเป็นต้องแลกกับค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานไฟฟ้าอย่างสูงเหมือนกันหลักการทำงาน ของเครื่องปรับอากาศคือ ดูดซับความร้อนออกจากห้อง ยิ่งห้องที่มีอุณหภูมิสูง เครื่องปรับอากาศก็ยิ่งทำงานหนักขึ้นและยิ่งทำให้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก ยิ่งขึ้น การใช้วัสดุประเภทฉนวนกันความร้อน เป็นวิถีทางหนึ่งในการลดความสูญเสียพลังงานที่ใช้ และเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากสามารถช่วยลดพลังงานความร้อน และรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการ ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมบนโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทำให้อาคารและที่พักอาศัยโดยทั่วไปมีการติดตั้งฉนวนความร้อนเพื่อควบคุม อุณหภูมิภายในอาคารให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม ลักษณะของฉนวนความร้อนมีหลายลักษณะ เช่น เป็นม้วน, เป็นแผ่น, เป็นฝอย เป็นต้น

ฉนวนกันความร้อนมีคุณสมบัติเป็นวัสดุที่ป้องกันการส่งผ่านพลังงานความร้อนจาก ด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง ฉนวนความร้อนที่ดีจะต้องเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ภายในวัสดุประกอบด้วยฟองอากาศเล็กๆ เป็นจำนวนมาก ฟองอากาศดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษ คือเป็นตัวต้านทานการนำความร้อนโดยการกักเก็บพลังงานความร้อนที่ไหลผ่าน ไว้ภายในทำให้ไม่เกิดการส่งผ่านพลังงานความร้อน

การป้องกันการส่งผ่านพลังงานความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในโดยวิธีนี้ ส่งผลให้อุณหภูมิภายในอาคารและที่พักอาศัยลดลง นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าเนื่องจากการเปิดเครื่องปรับ อากาศ หากความร้อนเข้าสู่ภายในอาคารมาก จะทำให้เครื่องปรับอากาศต้องทำงานมาก พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต้องมากขึ้นด้วย เมื่อมีการติดตั้งฉนวนความร้อน ทำให้ อุณหภูมิภายในอาคารและที่พักอาศัยลดลงเครื่องปรับอากาศก็จะทำงานน้อยลง เป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้อีกทาง

ฉนวนความร้อนในปัจจุบันมีให้เลือกมากมายหลายชนิด เช่น ฉนวนใยแก้ว (Fiber glass),ฉนวนเยื่อกระดาษ (Cellulose), ยิบซั่มบอร์ด, แผ่นสะท้อนความร้อน (Aluminium foil), ยิบซั่มบอร์ดรวมกับแผ่นสะท้อนความร้อน, เซรามิกเคลือบผิว, ฉนวนโฟมพอลิยูรีเทน (Polyurethane foam) ฉนวนโฟมพอลิเอทิลีน (Polyethylene foam) ฉนวนโฟมพอลิสไตรีน (Polystyrene foam) เป็นต้น

คุณสมบัติที่ดีของฉนวนกันความร้อน

กรณีที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการเป็นฉนวนกันความร้อนของวัสดุนั้น ก่อนที่จะทราบถึงแนวทางในการเลือกใช้ ฉนวนกันความร้อนนั้น ควรจะมีความเข้าใจกับความหมายของคำว่า "วัสดุฉนวนกันความร้อน" ก่อน ซึ่งวัสดุฉนวนกันความร้อนในความหมายที่เข้าใจได้ง่ายๆ ก็คือเลือกวัสดุที่มีความสามารถในการป้องกันความร้อน หรือความเย็นไม่ให้ผ่านจากด้านหนึ่งสู่อีกด้านหนึ่งของวัสดุได้โดยง่าย ซึ่งการที่ความร้อนจะผ่านเข้าได้มากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับวัสดุชนิดนั้นว่า มีคุณสมบัติในการเป็นฉนวนกันความร้อนเพียงใด ซึ่งคุณสมบัติของฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีนั้นสามารถพิจารณาได้จากความสามารถในด้านต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • การต้านทานความร้อนสูง หรือค่า R (Resisttivity - "R")
 • การนำความร้อนที่ต่ำ หรือค่า K (Conductivity - "K")

ความจุความร้อนที่ต่ำ หรือไม่สะสมความร้อนในเนื้อวัสดุ (Thermal Capacity) โดยค่าต่างๆ เหล่านี้สามารถสอบถามหรือดูจากข้อมูลชนิดของฉนวนที่ผู้ผลิตให้มาและสอบถามความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญ ทางนี้โดยเฉพาะ การเลือกใช้วัสดุฉนวนกันความร้อนที่ดีจะช่วยลดปริมาณความร้อนที่จะเข้ามาภายในอาคารให้น้อยลงได้ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานในการทำความเย็นให้กับอาคาร โดยเฉพาะกับบริเวณที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศที่จะต้องสูญเสียพลังงานในการทำความเย็นในห้องเป็นจำนวนมาก แต่ถ้ามีการใช้วัสดุที่มีความเป็น ฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อนที่ดีนั้นก็จะเป็นการช่วยในการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศได้มาก ซึ่งฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถทำให้ประหยัดพลังงานและมีผลทำให้เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าลดลงด้วย

พี.ยู.โฟม คือ อะไร?

โพลียูริเทนโฟม ( Polyurethane Foam ) หรือพี.ยู.โฟม( P.U.Foam ) เป็นสารเคมีโพลียูริเทนชนิดหนึ่งที่มีลักษณะของเนื้อโพลิเมอร์ไม่แน่น ผลิตจากโพลิอีเทอร์ และไดไอโซไซยาเนต โดยมีน้ำและแคตทาลิสต์ เช่น แอมีน และออร์แกโนทิน ทำให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้น และแทรกอยู่ในเนื้อของโพลิเมอร์ระหว่างโพลิเมอไรเซชัน บางครั้งใช้แก๊ส หรือวัสดุระเหยง่ายชนิดอื่นเป็นโบลอิงเอเจนต์ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เฟล็กซิเบิลโฟม และริจิดโฟม

เฟล็กซิเบิลโฟมผลิตจากโพลิออกซิโพรพิลีนไดออล ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ เบาะรองนั่งทั่วไป เก้าอี้นวม ที่นอน แผ่นรองใต้พรม ตัวดูดซับน้ำมันที่รั่วไหลในทะเล

ริจิดโฟมผลิตจากโพลิอีเทอร์ที่ได้จาก ซอร์บิทอล เมทิลกลูโคไซด์ หรือ ซูโครส ทำให้มีดีกรีของการครอสลิงสูง จึงมีความแข็งแรงสูงกว่าเฟล็กซิเบิลโฟม มีความต้านทานต่อแรงกดดันสูง จึงใช้ทำโครงสร้างของส่วนที่ต้องการน้ำหนักเบา เช่น ลำตัวเครื่องบิน และเรือ เป็นต้น สมบัติในการนำความร้อนต่ำมาก จึงมักใช้เป็นฉนวนสำหรับอาคาร รถขนส่งผลิตภัณฑ์แช่เย็น ชิ้นส่วนของรถยนต์ ตู้เย็น และกระติกน้ำแข็ง นอกจากนี้ยังใช้ทำส่วนประกอบของเรือเพื่อการลอยตัวดีขึ้น เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและลอยตัวดี ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane foam) หรือฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม

ฉนวน กันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนกันร้อน คือเทคโนโลยีการฉีดฉนวนหรือโฟม กันความร้อนลงบนผิววัสดุ สารที่ใช้ฉีดเป็นฉนวนที่มีชื่อว่า "โพลียูรีเทนโฟม" ( Polyurethane Foam) หรือโฟมกันความร้อนนั่นเอง ซึ่งเป็นฉนวนที่กันความร้อนได้ดีมากที่สุด เมื่อเปรียบ เทียบกับคุณสมบัติโดยรวม กับฉนวนชนิดอื่นๆ โดยทั่วไป "ฉนวนโพลียูรีเทนโฟมจะไม่ดูดซับความชื้นสามารถป้องกันน้ำและกันความชื้นได้" แต่เนื่องจากฉนวนโพลียูรีเทนโฟมมีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อโดนความร้อนสูงเป็นเวลานานๆ จะเปลี่ยนรูป แต่ในบ้านเราทั่วๆ ไปแล้วจะไม่มีอุณหภูมิสูงถึงระดับนั้นเลยก็ว่าได้ ยกเว้นกรณีที่มีการนำ โพลียูรีเทนโฟม ไปใช้บุหลังกระจกโดยตรง เช่น กระจกหน้าต่างจะทำให้มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 องศาเซลเซียส ซึ่งโฟมไม่สามารถคงสภาพเดิมเอาไว้ได้

นอกจากนี้มีความจำเป็นต้องป้องกันการถูกทำลายเนื่องจากรังสีอัลตราไวโอเลต ( UV ) จากดวงอาทิตย์โดยวิธีการพ่นเซรามิคโค้ตติ้งพ่นปิดทับลงบนผิวโพลียูรีเทนโฟม รังสี ความร้อนเป็นพลังงานชนิดหนึ่ง โดยมีต้นเหตุมาจากหลายแหล่ง แหล่งกำเนิดที่ใหญ่และมากที่สุดได้แก่ รังสีความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งจากสภาวะสิ่งแวดล้อมภายนอก และรังสีความร้อนจากเครื่องจักรกลต่างๆ ซึ่งถ่ายเทพลังงานความร้อนออกมา (Heat Transfer) ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า พลังงานความร้อนเหล่านี้สร้างปัญหาให้กับเราหลายๆอย่างการ ที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องความร้อนด้วยวิธีการอย่างอื่นนั้น อย่างเช่น ติดพัดลมดูดอากาศรอบผนังด้านข้าง, ติดตั้งลูกฟักทองหมุนระบายดูดอากาศ (ลูกหมุนระบายอากาศที่หลังคา หรือ Roof Ventilator ไว้บนหลังคา ก็พอช่วยแก้ปัญหาบรรเทาเรื่องความร้อนได้บ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่า ความร้อนโดยส่วนมากมาจากบนหลังคาและฝ้าเพดาน เป็นความร้อนที่เกิดจากการแผ่รังสีความร้อนของแสงอาทิตย์แบบกระจายจากด้านบน หลังคาผ่านฝ้าเพดานลงสู่ภายในห้อง นั้นคือต้นเหตุของปัญหาและที่มาของความร้อนส่วนใหญ่ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุที่ถูกต้องและถูกจุดก็คือการป้องกัน สกัดกั้นไม่ให้ความร้อนกระจายเข้าภายในอาคารหรือให้ความร้อนส่งผ่านจากด้าน นอกเข้ามาในอาคารให้น้อยที่สุด จึงได้เกิดนวัตกรรมในการป้องกันความร้อนหรือลดความร้อนลงจากภาวะปกติด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยในการติดตั้ง ใช้ระบบฉีดหรือพ่นบริเวณหลังคาและใต้หลังคาหรือผนังด้านข้าง เป็นนวัตกรรมที่ใช้ติดตั้งตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนป้องกันความร้อนที่ดี ที่สุดในปัจจุบัน ซึ่งสามารถป้องกัน สกัดกั้นความร้อนจากภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในอาคารด้วยการพ่นโฟมหลังคา-ผนัง อาคาร และปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลกที่ใช้นวัตกรรมนี้

คุณสมบัติของฉนวน P.U. FOAM

 1. ฉนวน P.U. FOAM ป้องกันความร้อน-เย็น ( Most Efficient ) ลดความร้อนภายในอาคารได้อย่างมาก สามารถลดการแผ่รังสีและการนำความร้อนได้มากกว่า 95 %
 2. ฉนวน P.U. FOAM ลดเสียงดัง กั้นเสียงเข้า-ออก ( Noise Inhibiting ) มีโครงสร้างของเนื้อโฟมแบบ Closed Cells จึงสามารถ ดูดซับเสียง ป้องกันเสียงรบกวน เสียงก้อง หรือเสียงทะลุทะลวง ผ่านจากภายในสู่ภายนอก หรือจากภายนอกเข้าสู่ภายใน ได้เป็นอย่างดี หรือ ปัญหาเสียงดังจากหลังคาที่มุงด้วยสังกะสี , หลังคาเหล็กเมทัลชีท หรือ งานห้องสตูดิโอ สถานบันเทิงต่าง ๆ
 3. ฉนวน P.U. FOAM ทนต่อกรดและด่าง ( Acid & Base Resistant ) จึงป้องกันการกัดกร่อน หรือการเกิดสนิมที่ผิวหลังคา หรือผนัง ที่เกิดจากไอกรดลอยไปตกกระทบได้ หรือสารเคมีจากภายนอกที่ลอยมากับลม-ฝน
 4. ฉนวน P.U. FOAM ไม่ลามไฟ ( Fire Retardant ) เนื่องจากมีส่วนผสมสารกันไฟ 15% จะไหม้เฉพาะที่โดนเปลวไฟโดยตรง เท่านั้น แต่ไม่ลามไปส่วนอื่นๆ (ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัยที่มีเชื้อไฟรุนแรงต่อเนื่อง หรือลมแรงจนพัดสารกันไฟไม่อาจคุมไฟได้)
 5. ฉนวน P.U. FOAM น้ำหนักเบา และแข็งแรง ( Light weight & Strength ) มีน้ำหนักเพียง 1.2 กิโลกรัม / ตารางเมตร ทนทาน สามารถรับแรงกดได้ ถึง 2.2 กิโลกรัม / ตารางเซ็นติเมตร ( Density 40 kg / m3 ) จึงไม่ยุบตัว อายุการใช้งาน ยาวนานเท่าอายุตัวอาคาร
 6. ฉนวน P.U. FOAM ป้องกันการรั่วซึม ( Water Leaking ) เป็นกาวในตัวเมื่อพ่นจะเกาะยึดติดได้แน่น ประสานเข้ากันได้ดี กับผิววัสดุทุกชนิด เช่น กระดาษ ไม้อัด คอนกรีต กระเบื้อง สังกะสี อะลูมิเนียมหรือ หลังคาเหล็กโดยไม่มีช่องว่างหรือโพรงอากาศ จึงสามารถกันรั่วกันซึมและป้องกันการเกิดสนิมกับโครงสร้าง ที่เป็นโลหะได้เป็นอย่างดี
 7. ฉนวน P.U. FOAM ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ (Condensation control) ช่วยป้องกันการเกิดการกลั่นตัว หรือควบแน่น รวมตัวกันเป็นหยดน้ำของความชื้นในฤดูหนาว ใต้หลังคาโรงงาน โรงเรือนที่มุงด้วยสังกะสีหรือแผ่นเหล็กเมทัลชีท หรือใต้พื้นคอนกรีตที่วางเครื่องทำความเย็น พื้นห้องเย็น พื้นห้องเครื่องส่งสัญญาณสื่อสาร พื้นห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ พื้นห้องผ่าตัด ที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยในโรงพยาบาล ซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิให้เย็นตลอดเวลา
 8. ฉนวน P.U. FOAM ติดตั้งง่าย ( Easy to install ) ในการพ่นฉนวนใช้เวลาเซ็ตตัวเพียง 3 วินาที และเป็น Varsatile Cellular Plastic จึงมีความคงทนแข็งแรง น้ำหนักเบา ไม่เสื่อมสภาพตลอดอายุการใช้งาน ไม่หลุดร่อน ไม่มีรอยต่อ ติดเป็น เนื้อเดียวกันตลอด และสามารถกำหนดความหนาได้ตามอุณหภูมิที่ใช้งานเพื่อการประหยัดพลังงานอย่างแท้จริง
 9. ฉนวน P.U. FOAM ปลอดภัยจากสัตว์และแมลง ( Vermin Resistant ) ไม่เป็นอาหารของ มด มอด ปลวก หรือ แมลงต่าง ๆ และไม่สามารถเกิดเป็นเชื้อราขึ้นได้ เพราะเป็นผลิตภัณฑ์เคมีที่ผลิตมาจากปิโตรเลียมโดยตรง
 10. ฉนวน P.U. FOAM กับรูปทรงในเชิงสถาปัตยกรรม ( Architectural Shapes ) สามารถนำมาตกแต่งดัดแปลงพ่นสร้างเป็นปฏิมากรรม ในงาน ต่าง ๆ เช่น ฉากเวที ภูเขา ก้อนหิน น้ำตก หุ่นยนต์ ถ้ำ ผนัง ตัวสัตว์ต่าง ๆ
 11. 11. ฉนวน P.U. FOAM ไม่มีสารพิษเจือปน ( Non Toxic / Irritant ) ไม่มีส่วนผสมของใยหิน ( Asbestos ) และใยแก้ว ( Fiber Glass ) หรือสารอื่นที่ทำให้ระคายเคือง เกิดอาการแพ้เมื่อสัมผัส ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ไม่มีสารก่อมะเร็ง
 12. ฉนวน P.U. FOAM เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ( Worth for Investment )
 13. เมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติด้านวิศวกรรมที่เท่าๆ กัน จะพบว่าต้นทุนต่อหน่วยที่ใช้ฉนวนกันความร้อน P.U. FOAM จะถูกว่าฉนวนชนิดอื่นๆ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ อายุการใช้งานในระยะยาว อรรถประโยชน์ที่จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งฉนวนชนิดอื่นทำไม่ได้

สถานที่ใดควรติดตั้งฉนวน พี.ยู.โฟม

ด้วยคุณสมบัติเด่นๆของฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือพียูโฟม ซึ่งเป็นฉนวนที่ป้องกันการถ่ายเทความร้อนได้ดีที่สุด ไม่ดูดซึมน้ำ มีน้ำหนักเบา และแข็งแรงทนทาน สามารถประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายงาน เช่น ห้องเย็น ท่อน้ำเย็น ท่อลำเลียงแอร์ อาคารโรงงาน สำนักงาน ถังเก็บความเย็น รวมถึงบ้านเรือน อาคารสิ่งก่อสร้างทั่วๆไป โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โรงงานส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องการระบายความร้อน โดยเฉพาะโรงงานที่มีขนาดใหญ่ การใช้พัดลมช่วยได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ

ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในโรงงานส่วนใหญ่มาจากทั้งสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานเองและภายนอก และความร้อนที่สำคัญประการหนึ่ง ก็คือความร้อนจากภายนอก(รังสีอินฟราเรดจากแสงอาทิตย์ ) ซึ่งจะมีผลทำให้อุณหภูมิภายในโรงงานเพิ่มมากขึ้น ยิ่งมีเครื่องจักรที่สร้างรังสีความร้อนภายในโรงงาน ก็ยิ่งทำให้ความร้อนภายในโรงงานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นทางออกในการแก้ปัญหาลดภาวะความร้อนหรืออุณหภูมิภายในโรงงานลดลงด้วยการติดตั้งฉนวนกันร้อน หรือฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือพ่นโฟมกันร้อนหรือพ่นฉนวนป้องกันร้อน ทั้งนี้เพื่อป้องกันความร้อนให้มีอุณหภูมิ โดยรวมลดลง

เมื่อพ่นโฟมหลังคา-ผนังอาคารหรือพ่นโฟมกันร้อนดังกล่าวแล้วจะ ช่วยทำให้อากาศเย็นสบาย สุขภาพจิตของบุคลากรดีขึ้น ประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น ลดภาวะโลกร้อนของสังคมสิ่งแวดล้อมไปด้วย อาคารขนาดใหญ่ เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด มินิมาร์ท ฯลฯ ฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม ช่วยลดความร้อนภายในอาคารและช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าโดยรวมอย่างตรงจุดได้อย่างถาวร อาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยทั่วๆ ไป หลายท่านอาจคิดว่าการติดตั้งฉนวนกันร้อนหรือฉนวนป้องกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม ทำได้เฉพาะอาคารที่เป็นโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมหรือฉนวนกันร้อน สามารถติดตั้งได้ในสถานที่ต่างๆ ซึ่งรวมทั้งอาคารที่เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเราทุกคนก็สามารถพ่นโฟมหลังคาได้ เหตุเพราะมีประโยชน์มากกว่าที่คิด เพราะนอกจากป้องกันความร้อนแล้วยังช่วยป้องกันเสียงดัง เสียงรบกวนจากฝนตก ป้องกันซึม ป้องกันรั่ว ป้องกันสนิม อีกส่วนหนึ่ง แต่หน้าที่หลักๆ คือป้องกันความร้อนหรือลดความร้อน

ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีพ่นฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟมนั่นเองในการติดตั้งฉนวนกันความร้อนหรือฉนวนกันร้อนลงในวัสดุแต่ละชนิดนั้น มีวิธีการและเทคนิคที่ไม่เหมือนกัน การพ่นโฟมกันความร้อนลงบนหลังคา การพ่นใต้หลังคา การพ่นลงบนผนังห้อง ฯลฯ

งานหลังคา เพดาน และ ผนัง

- ฉนวนกันความร้อน P.U.FOAM

สามารถต้านทานหรือลดการแผ่รังสีความร้อนจากแสงแดดซึ่งผ่านทางหลังคา เพดานหรือผนังรอบอาคารได้กว่า 95%ในวันที่อากาศร้อนจัดๆ ด้านนอกและด้านในจะต่างกัน ไม่น้อยกว่า 20 องศาเซ็นเซียส และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังที่ก่ออิฐ 2 ชั้น แล้วฉีดฉนวนกันความร้อน P.U.FOAM ตรงกลางสามารถป้องกันความร้อนได้เกือบ 100% สามารถเก็บเสียง ป้องกันเสียงรบกวน ลดเสียงดังจากฝนตกได้มากกว่า 35 เดซิเบล ที่ความหนา 2-3 นิ้ว ขึ้นกับรูปลอนหลังคา

- ฉนวนกันความร้อน P.U.FOAM

สามารถกันซึม กันรั่ว กันร้าว กันความชื้น และกันสนิมได้เป็นอย่างดี ใช้ได้กับหลังคาทุกประเภท เช่น กระเบื้อง สังกะสี อลูมิเนียม คอนกรีต เหล็ก ฯลฯ ฉนวนกันความร้อน P.U.FOAM จึงเหมาะกับงานอาคารทั่วไป สำนักงาน โรงเรียน โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โกดังหรือคลังสินค้าขนาดใหญ่ โรงเรือนปศุสัตว์ ฯลฯ สามารถป้องกันการเกิดสนิม การกัดกร่อนจากไอกรด-ด่าง ของขบวนการการผลิตภายในหรือจากสารเคมีนอกโรงงานที่ปลิวมาตกใส่ สามารถป้องกันและลดการกระเพื่อมของหลังคาที่บางผิดสเป็ค เช่น สังกะสี หรือเมทัลซีทและและป้องกันการปลิวของกระเบื้องหลังคาเมื่อเจอพายุ ลมแรง เพราะการพ่นฉนวนกันความร้อน P.U.FOAM จะช่วยทำให้หลังคายึดติดแน่นเป็นผืนเดียวกันตลอด

งานห้องเย็น เครื่องปรับอากาศ (Refrigeration Industries and Air Conditioning)

- ห้องควบคุมอุณหภูมิสามารถพ่นฉนวนกันความร้อน P.U.FOAM

บนพื้นและพ่นหุ้มผนังห้องเย็นได้ทุกด้าน เพื่อกันการสูญเสียความเย็นจากผนังและพื้นห้องเย็น จึงสามารถรักษาความเย็นให้คงสภาพในอุณหภูมิที่ต่ำได้เป็นระยะเวลานานๆ หรือห้องส่งสัญญาณสื่อสาร ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องผ่าตัดที่ใช้เครื่องมือไฮเทค

- บ่อผลิตน้ำแข็งที่พ่นพื้นและผนังทั้ง 4 ด้าน ฉนวนกันความร้อน P.U.FOAM

จะช่วยลดการสูญเสียความเย็นของน้ำเกลือเย็นเร็วกว่าเดิม ช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้าและเพิ่มผลผลิตมากกว่าฉนวนแบบเดิมเพราะน้ำจะเป็นน้ำแข็งได้เร็วขึ้น ใช้เวลาผลิตต่อรอบสั้นลงจึงเพิ่มรอบการผลิตได้มากกว่าเดิม

- งานหุ้มท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้สูญเสียความเย็นระหว่างทางของท่อ

เช่น ท่อลมเย็นที่ผ่านทางช่องว่างของคานโครงสร้างอาคารหรือช่องชาร์ฟ สำหรับอาคารสูง ท่อแอร์ดักลมเย็นที่ใช้โดยเฉพาะในโรงงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ท่อ-บ่อเก็บน้ำเย็น หรือท่อ-บ่อเก็บน้ำร้อนที่ใช้ในโรงงานผลิตอาหาร เช่น อาหารทะเลหรืออาหารแปรรูปต่างๆ - งานหุ้มผนังรถห้องเย็น ทุกด้านที่ใช้ฉนวนกันความร้อน P.U.FOAM ก็จะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรถ ให้สินค้าที่ต้องการขนส่งในระยะทางไกลๆ มีความสดอยู่เสมอจึงช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี

-งานทุ่น แพ ลูกลอย เรือประมง หรืองานเครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำเย็น

งานที่เกี่ยวกับถาดน้ำทิ้งของเครื่องเย็น เป็นต้น

- อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ (Petroleum and industries)

 • สามารถพ่นหุ้มติดได้ดีกับถังที่เป็นภาชนะบรรจุทั้งทรงกลม ทรงเหลี่ยม หรือภาชนะทรงต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่
 • สามารถควบคุมป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพราะผลจาการส่งผ่านความร้อนจากภายนอก
 • หรือการสูญเสียความเย็นจากภายในซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเสื่อมสลายหรือเปลี่ยนแปลงของสารหรือเคมีภัณฑ์ที่บรรจุในภาชนะนั้นๆ เช่น ไซโลเก็บข้าว ถังน้ำมันพืช ถังหมักเก็บสุรา เบียร์ ไวน์ เหล้าองุ่น ซอส ซีอิ้ว นม ซึ่งต้องคงสภาพในอุณหภูมิที่กำหนดเป็นระยะเวลานานๆ
 • หรือในงานร้อนที่ต้องการเก็บอุณหภูมิ 45-95 องศาเซลเซียส เช่น แท็งก์ น้ำมันเตา บ่อเก็บน้ำร้อนเพื่อใช้ในการผลิตของโรงงาน โรงพยาบาล ห้องบ่ม
 • หรือห้องอบใบยาสูบ ใบชา ห้องอบไม้ยางพารา ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน ไฟฟ้า และน้ำมัน เป็นการลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี
เปรียบเทียบคุณสมบัติฉนวน
คุณสมบัติของวัสดุ ฉนวนพียูโฟม ฉนวนใยแก้ว ฉนวนเยื่อกระดาษ ฉนวน PE โฟม
1. ค่าความหนาแน่น 35 กก./ลบ ม. 48 กก./ลบ ม. 51 กก./ลบ ม. 41-50 กก./ลบ ม.
2. ค่าการนำความร้อน 0.017-0.023W/mk 0.038W/mk 0.038-0.042W/mk 0.030W/mk
3. ค่าต้านทานความร้อน 7.296hr.ft f/Btu 3.265hr.ft f/Btu 3.102hr.ft f/Btu 4.136hr.ft f/Btu
4. อุณหภูมิใช้งานที่เหมาะสม -85oC - 100oC 22oC - 232oC 25oC - 85oC -85oC - 85oC
5. ความคงทนต่อเปลวไฟ ติดไฟแต่ดับเองเนื่องจาก ไม่ติดไฟ ติดไฟแต่ดับเองเนื่องจาก ติดไฟแต่ดับเองเนื่องจาก
    ผสมสารกันไฟลาม   ผสมสารกันไฟลาม ผสมสารกันไฟลาม
6. ความคงทนต่อกรดด่าง ทนกรด ทนด่าง ทนกรด ทนด่าง ทดกรด ทนด่าง ทนกรด ทนด่าง
7. การประสานกับชิ้นงาน เมื่อฉีดเข้าชิ้นงานแล้ว มีช่องว่างและโพรงอากาศ ยึดเกาะด้วยกาวที่ผสมด้วย อาศัยกาวเป็นตัวประสาน
    ไม่มีช่องว่างหรือโพรง ทำให้เกิดหยดน้ำและสูญ น้ำ ในระหว่างการพ่นใช้ เท่านั้น
    อากาศ โฟมจะติดกับชิ้น เสียความเย็นได้ เวลาเซ็ทตัว5-6วัน ถ้า  
    งานทันที   หลังคารั่วอาจร่วงได้  
        เพราะเยื่อกระดาษซึมน้ำ  
        ได้ง่าย  
8. ลักษณะการใช้งาน เป็นของเหลวผสมกันที่ เป็นแผ่นมาติดกับชิ้นงาน พ่นติดหลังคาหรือพ่นบน พ่นกาวแล้วจึงรีดติดกับ
  การประกอบและติดตั้ง หัวพ่น เกิดปฎิกริยาเคมีจึง ต้องใช้เทปหรือกาวทา ฝ้าเพดาน ต้องผสมกาว แผ่น Metal Sheet
    เป็นกาว เวลาพ่นจึงประ- ประสานกับชิ้นงาน และน้ำช่วยยึดเกาะ เท่านั้น
    สานกับชิ้นงานได้ดี      
9. ความสามารถป้องกัน ป้องกันได้มากถึง100% ป้องกันได้น้อย ไม่สามารถป้องกันได้ ขึ้นอยู่กับการติดตั้งหลัง-
  รอยรั่วให้กับชิ้นงาน (ภายนอก)และ70-80% ประมาณ 10%   คา ตัวฉนวนไม่กันการรั่ว
    (ภายใน)     ซึม
10. ความสะดวกในการขน ใช้เวลาน้อย รวดเร็ว ใช้เวลามาก เปลืองสถาน เปลืองสถานที่เก็บ ถูกน้ำ ใช้เวลามาก เปลืองสถาน
  ส่งและการเก็บรักษา ไม่เปลืองสถานที่เก็บ ถูก ที่เก็บและถูกน้ำไม่ได้ ไม่ได้ ที่เก็บ แต่ถูกน้ำได้
    น้ำได้      
11. ความสามารถในการ สามารถกำหนดความหนา ต้องใช้ตามขนาดที่ผู้ผลิต สามารถกำหนดความหนา ใช้งานจริง 2-5 มม.
  กำหนดความหนา ได้ ทำ กำหนดความหนาเอง เองได้ ใช้จริงต้องไม่น้อย เท่านั้น โดยเฉพาะหลังคา
      ไม่ได้ กว่า 2-3นิ้ว เมทัลชีท
12. ความมั่นคงแข็งแรง เป็นโฟมแข็งขนาดคนเดิน เป็นขุยแผ่นแบบสำลี ถูก ยุบตัวทันทีเมื่อมีแรงกด เป็นการทากาวติด ไม่รับ
    ได้ กดทับไม่มียุบตัว กดทับจะยุบตัว ทับ แรงกด
13. การกลั่นตัวของไอน้ำ น้ำไม่มีโอกาสขังภายในได้ มีบ้าง อาจทำให้มีน้ำขัง มี เพราะมีโพรงอากาศมาก มีบ้าง อาจทำให้มีน้ำขัง
  รอบวัสดุที่หุ้ม   ภายในฉนวนได้ เพราะมี   ภายในฉนวนได้
      ฟอล์ยหุ้มทับ    
14. การป้องกันสนิมและ มากประมาณ 90% น้อย ประมาณ5-10% ไม่สามารถป้องกันได้ น้อย ประมาณ 25%
  การกัดกร่อนให้กับงาน     เพราะเซลเปิด แถมผสม  
        น้ำระหว่างติดตั้ง   
15. ความปลอดภัย สะดวก ไม่มีปฎิกริยาต่อผิวหนัง เศษละอองถูกผิวหนังจะ มีสารบอแร็กซ์ กันมด กาวเสื่อมเมื่อไหร่ จะหลุด
  สบายขณะใช้งาน   ทำให้มีอาการคัน ปลวก หนู อาจร่วงเป็นขุย ร่อนเมื่อนั้น
        ขณะใช้งาน  
16. ลดเสียงดังบนหลังคา ลดเสียงได้เป็นอย่างดี ลดเสียงได้พอใช้ น้อยมาก เพราะโครงสร้าง ลดเสียงได้น้อย เพราะบาง
  เหล็กหรือเสียงทะลุ     เยื่อกระดาษเป็นเซลเปิด 2-5 มม.เท่านั้น
  ทะลวง        
17. ราคา ถูกกว่าในคุณภาพและ แพงกว่าในขนาดคุณภาพ แพงกว่าถ้าทำให้ได้ใน แพงกว่ามากถ้าเปรียบ
    ประสิทธิภาพเดียวกัน ที่เท่ากัน คุณภาพและประสิทธิภาพ เทียบคุณภาพ ต่อ มม.
        เท่ากัน ต่อความหนาจริง
 
         
   

ติดต่อเรา
บริษัท พี.ยู.โฟม อินซูเลชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
ที่อยู่ 65/72 ม.4 ถ.วิรัชหงษ์หยก ซ.ระเงง ตำบลวิชิต อำเภอเมือง ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ / แฟ็กซ์ 0 7635 5353 Hotline 084-848-4949
email: info@pufoam.co.th